"The project has the potential to significantly improve the health and well-being of older people with subclinical hypothyroidism"
- Professor David Stott from the University of Glasgow
TRUST Thyroid trial

Samenwerking TRUST en IEMO 80+

Op 4 november vond in Glasgow een gezamenlijke vergadering plaats tussen onderzoekspartners van de IEMO 80+ Schildklier Studie en de TRUST Thyroid Trial. Hoofdonderzoekers van beide studies, dr. Simon Mooijaart (IEMO) en prof. David Stott (Glasgow University) ondertekenden het Memorandum of Understanding en bezegelden daarmee officieel hun samenwerking. Twee onderzoeken met één onderzoeksvraag: heeft de behandeling van ouderen met een licht verminderde schildklierfunctie effect? Dr. Simon Mooijaart (IEMO) en prof. David Stott (TRUST)

De TRUST Thyroid Trial en de IEMO 80+ Schildklier Studie zijn opgezet als twee aparte studies. Daar waar TRUST wordt uitgevoerd door een viertal Europese universiteiten (Glasgow, Bern, Cork en Leiden) bij 3000 deelnemers van 65 jaar en ouder, wordt de IEMO 80+ Schildklier Studie uitgevoerd door drie Nederlandse Universitair Medische Centra (Erasmus MC, UMC Groningen en AMC) bij 450 deelnemers van 80 jaar en ouder.

Beide onderzoeken zullen nagenoeg identiek werken, zodat uiteindelijk de resultaten goed kunnen worden vergeleken. Na afloop van beide studies worden alle deelnemers van 80 jaar en ouder in beide studies gezamenlijk geanalyseerd om een specifiek behandeladvies te onderbouwen voor deze leeftijdsgroep.

Voor meer informatie over de IEMO 80+ Schildklier Studie: www.iemoschildklierstudie.nl.